Mẹ nó, lỡ mồm cười

Cập nhật 5 tháng trước

Mẹ nó, lỡ mồm cười

Phải uốn lưỡi 9 lần trước khi cười cũng nên.

#Meme hài