Mẹ ơi con đói - hít khói đi con - Ảnh con xem mẹ nấu ăn nhà mình nghèo

Cập nhật 4 tháng trước

Mẹ ơi con đói - hít khói đi con - Ảnh con xem mẹ nấu ăn nhà mình nghèo

Tầm này thì còn gì để ăn nữa đâu con?

#Meme hài