Meme quá dark, bạn đã biến Dirak thành Dỉak

Cập nhật 2 tháng trước

Meme quá dark, bạn đã biến Dirak thành Dỉak

Dark meme được phát tán khắp mọi hang cùng nhõ ngách trên facebook.

#Dark Meme