Meme súng đây, tất cả bỏ kiếm xuống

Cập nhật 13 ngày trước

Meme súng đây, tất cả bỏ kiếm xuống

Trong cuộc chiến thì thằng nào mạnh hơn và mưu mô hơn sẽ là người chiến thắng.

#Kiếm hiệp