Mèo bị chỉ vào mặt tao điếc rồi, mày muốn nói gì thì nói

Cập nhật 2 tháng trước

Mèo bị chỉ vào mặt tao điếc rồi, mày muốn nói gì thì nói

Giờ tao cũng không còn thiết tha gì nữa rồi.

#Meme mèo