Mèo bịt mồm bạn nói im mồm, họa là từ miệng ra đó

Cập nhật 4 tháng trước

Mèo bịt mồm bạn nói im mồm, họa là từ miệng ra đó

Đôi khi im lặng chính là vàng.

#Meme mèo