Mèo cười subarashii

Cập nhật 2 tháng trước

Mèo cười subarashii

Subarashii có nghĩa là "tuyệt vời", sử dụng meme này như một lời khen đầy ẩn ý.

#Meme mèo