Mèo khóc lấy tô hứng nước mắt

Cập nhật 29 ngày trước

Mèo khóc lấy tô hứng nước mắt

Niềm khổ đau này nay đã hoá thành sông suối.

#Meme mèo