Mèo khóc nói nhưng làm đéo có tiền bạn ơi

Cập nhật 5 tháng trước

Mèo khóc nói nhưng làm đéo có tiền bạn ơi

Không có tiền thì làm ăn cái gì nữa chứ?

#Meme mèo