Mèo mở cửa tủ tìm dao, con dao đâu rồi nhỉ

Cập nhật 20 ngày trước

Mèo mở cửa tủ tìm dao, con dao đâu rồi nhỉ

Tao mà tìm được con dao là mày xác định với tao nghe hơm?

#Meme mèo