Mèo nói: Rồi sao? Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu

Cập nhật 5 tháng trước

Mèo nói: Rồi sao? Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu

Tóm lại là chịu hay không nào?

#Meme mèo