Mèo thè lưỡi lêu lêu rất đáng yêu

Cập nhật 2 tháng trước

Mèo thè lưỡi lêu lêu rất đáng yêu

Được sử dụng khi bạn muốn từ chối ai đó một cách tế nhị và hài hước.

#Meme mèo