Mèo Tom đưa tay nói ngưng

Cập nhật 1 tháng trước

Mèo Tom đưa tay nói ngưng

Khi bạn gặp ai đó không biết gì mà cứ ham hố phát biểu dài dòng.

#Mèo Tom