Mèo Tom vuốt mắt chó nói ôi bạn ơi

Cập nhật 4 tháng trước

Mèo Tom vuốt mắt chó nói ôi bạn ơi

Ôi bạn ơi giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?

#Mèo Tom