Mèo trắng đưa hai ngón tay thối

Cập nhật 22 ngày trước

Mèo trắng đưa hai ngón tay thối

Thật ra là 2 ngón chân thối cho ai chưa biết.

#Meme mèo