Mèo trắng thắt cổ nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Cập nhật 5 tháng trước

Mèo trắng thắt cổ nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Sống làm gì cho tốn cơm tốn cá nữa đây.

#Meme mèo