Mèo tròn mắt nói oắt dờ heo?

Cập nhật 5 tháng trước

Mèo tròn mắt nói oắt dờ heo?

Sử dụng khi bạn cảm thấy ngạc nhiên và sốc nặng.

#Meme mèo