Mèo vàng ngắt bông hoa hồng ra làm hai

Cập nhật 9 ngày trước

Mèo vàng ngắt bông hoa hồng ra làm hai

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu.

#Meme mèo