Modern problems require modern solutions

Cập nhật 2 tháng trước

Modern problems require modern solutions

Mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết theo cách của nó, cứ yên tâm.

#Anh da đen