Mời anh em đi trước, tôi không có ba bích, ba bích bị tô thành ba rô

Cập nhật 19 ngày trước

Mời anh em đi trước, tôi không có ba bích, ba bích bị tô thành ba rô

Trường hợp này bắt buộc phải đi trước nhưng mà lại không muốn đi trước.

#Meme hài