Mỗi lần mình thích ai đó y rằng người đó đều không thích mình

Cập nhật 3 tháng trước

Mỗi lần mình thích ai đó y rằng người đó đều không thích mình

Ôi bạn ơi, yêu đương chẳng khác gì cảm giác chơi đá cả đâu.

#Meme hài