Mọi thứ trước từ "nhưng" đều là nhảm cứt

Cập nhật 1 tháng trước

Mọi thứ trước từ

Cứ nói thẳng ra thế cho nó gọn.

#Meme phim