Mona Lisa đội giỏ xách lên đầu che mặt

Cập nhật 6 ngày trước

Mona Lisa đội giỏ xách lên đầu che mặt

Mona Lisa đội giỏ đan để che mặt vì quá ngượng ngùng. Dùng meme này khi bạn thấy điều gì mà đáng lẽ không nên xem hoặc quá xấu hổ.

#Mona Lisa