Một trường hợp thai nhi được sinh ra với bộ não còn ở trong bụng mẹ

Cập nhật 9 ngày trước

Một trường hợp thai nhi được sinh ra với bộ não còn ở trong bụng mẹ

Thật thú vị, tôi nên báo cho tổ chức y khoa thế giới một trường hợp thai nhi được sinh ra với bộ não còn ở trong bụng mẹ.

#Comment dạo