Mũi tên chỉ vào avatar: thằng này ế vl ai tán nó đi

Cập nhật 2 tháng trước

Mũi tên chỉ vào avatar: thằng này ế vl ai tán nó đi

Cách để dụ dỗ các cô gái tán mình khi comment dạo trên facebook.

#Comment dạo