Mùng 1 đầu tháng chúc vạn sự bình an tiền về tiền về

Cập nhật 4 tháng trước

Mùng 1 đầu tháng chúc vạn sự bình an tiền về tiền về

Đầu tháng đi comment mấy cái ảnh này khắp nơi thì đúng là best của best.

#Người già hay dùng #Meme mùng một