Muốn khóc quá mà đời không cho khóc, miệng mỉm cười mà lệ tuôn rơi

Cập nhật 3 tháng trước

Muốn khóc quá mà đời không cho khóc, miệng mỉm cười mà lệ tuôn rơi

Nước mắt có rơi cũng muộn rồi. (Duy Mạnh đã hát)

#Người già hay dùng

Meme cùng chủ đề
Xem thêm