Muốn nhậu thì phải có mồi cắt moi

Cập nhật 11 ngày trước

Muốn nhậu thì phải có mồi cắt moi

Ngoài mồi ra còn phải bia rượu nữa chứ nhỉ? Doãn Chí Bình nói muốn nhậu thì phải có mồi

#Đầu cắt moi #Doãn Chí Bình - Chill Bình