Muốn sống thì hãy tuân thủ chỉ thị 16 đi bạn

Cập nhật 2 tháng trước

Muốn sống thì hãy tuân thủ chỉ thị 16 đi bạn

Ở nhà, tuyệt đối không ra ngoài đường nếu không có gì cấp bách hoặc thiết yếu.

#Meme hài