Nằm nghiêng tức ói máu

Cập nhật 4 tháng trước

Nằm nghiêng tức ói máu

Tức đến nỗi mà trào máu họng luôn ó.

#Meme hài