Nằm trên giường đang xem điện thoại thì đột nhiên khóc như mưa

Cập nhật 1 tháng trước

Nằm trên giường đang xem điện thoại thì đột nhiên khóc như mưa

Chắc lại ăn cẩu lương của một cặp đôi nào đó đúng không?

#Meme hài