Nằm vật ra nói khỏi đỡ, tao déo muốn dậy

Cập nhật 1 tháng trước

Nằm vật ra nói khỏi đỡ, tao déo muốn dậy

Tao không muốn đứng dậy để làm gì nữa.

#Meme Trung Quốc