Nàng Mona Lisa cầm súng nói đéo thể chấp nhận được

Cập nhật 5 tháng trước

Nàng Mona Lisa cầm súng nói đéo thể chấp nhận được

Chỉ có bạo lực mới giải quyết được mâu thuẫn mà thôi.

#Mona Lisa