Nàng vì ỉa chảy mà dành toilet, ta vì nàng mà nhịn ỉa ngàn năm

Cập nhật 4 tháng trước

Nàng vì ỉa chảy mà dành toilet, ta vì nàng mà nhịn ỉa ngàn năm

Comment ảnh này vào các post trên facebook chắc chắn sẽ được nhiều like.

#Người già hay dùng