Naruto nói nghe chả hiểu quái gì cả nhưng thôi kệ cứ giả bộ như mình hiểu vậy

Cập nhật 5 tháng trước

Naruto nói nghe chả hiểu quái gì cả nhưng thôi kệ cứ giả bộ như mình hiểu vậy

Giả vờ cho người ta vui đôi khi cũng là 1 loại năng lực.

#Naruto