Nè he, cái búa vô đầu nha mậy

Cập nhật 5 tháng trước

Nè he, cái búa vô đầu nha mậy

Chỉ có cái búa này mới giúp mày tỉnh ngộ được.

#Meme hài