Nè he, như vậy là kì lắm đó he

Cập nhật 15 ngày trước

Nè he, như vậy là kì lắm đó he

Hãy nhìn lại hành động và lời nói của mình đi he.

#Meme gấu trúc