Nếu cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai

Cập nhật 7 ngày trước

Nếu cảm thấy mệt quá, em cho mượn bờ vai

Thì thầm em nói nhỏ, vãi lòn đầu cắt moi.

#Đầu cắt moi