Nếu không nói được gì tử tế thì hãy câm mỏ

Cập nhật 4 tháng trước

Nếu không nói được gì tử tế thì hãy câm mỏ

Một trong những cuốn sách hạt giống tâm hồn bán chạy nhất mọi thời đại.

#Meme hài