Ngã Cây nằm khóc ướt đẫm hết gối

Cập nhật 1 tháng trước

Ngã Cây nằm khóc ướt đẫm hết gối

Tất cả nỗi đau chảy theo nước mắt tràn ra chăn gối.

#Meme hài