Ngày iphone mở bán, chỉ mong em đừng đua đòi mà mở háng

Cập nhật 1 tháng trước

Ngày iphone mở bán, chỉ mong em đừng đua đòi mà mở háng

Doãn Đại Hiệp tâm sự nhận dịp iPhone 12 ra mắt.

#Doãn Chí Bình - Chill Bình