Nghệ sĩ Kim Xuân nói sao mày khùng dữ vậy con?

Cập nhật 4 tháng trước

Nghệ sĩ Kim Xuân nói sao mày khùng dữ vậy con?

Comment ảnh này vào mấy ảnh tự sướng của lũ bạn thân thì còn gì bằng?

#Meme hài