Ngồi chơi nét đằng sau là bức tường công cha nghĩa mẹ

Cập nhật 4 tháng trước

Ngồi chơi nét đằng sau là bức tường công cha nghĩa mẹ

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...

#Meme hài