Ngu hết phần chó - học dốt bị thầy giáo đánh

Cập nhật 1 tháng trước

Ngu hết phần chó - học dốt bị thầy giáo đánh

Học không lo học suốt ngày đi comment dạo.

#Meme hài