Ngu như vậy thì sống được cũng rất phi thường

Cập nhật 1 tháng trước

Ngu như vậy thì sống được cũng rất phi thường

Tao là tao nể mày lắm luôn á.

#Meme gấu trúc