Người anh em cho xin địa chỉ - Đầu cắt moi nhưng mặc áo Gucci

Cập nhật 8 ngày trước

Người anh em cho xin địa chỉ - Đầu cắt moi nhưng mặc áo Gucci

Thay vì mặc áo Luon Vuituoi thì mặc áo Gucci nhưng vẫn chưa được gọi là mullet mà vẫn gọi là đầu cắt moi.

#Đầu cắt moi