Người anh em nói chậm thôi, tôi đang bê đồ

Cập nhật 4 tháng trước

Người anh em nói chậm thôi, tôi đang bê đồ

Bê đồ là khuân vác đồ chứ không phải là bê thuốc đâu nha.

#Meme hài