Người bạn anh nói có phải chính bản thân anh?

Cập nhật 1 tháng trước

Người bạn anh nói có phải chính bản thân anh?

Được dùng khi bạn thấy một ai đó kể lại câu chuyện mà trong đó nhân vật chính là một người bạn của anh ta. Ảnh bác sĩ hỏi Người bạn anh nói có phải chính bản thân anh?

#Meme phim