Người đàn ông nằm trong chăn lướt điện thoại rồi cười

Cập nhật 16 ngày trước

Người đàn ông nằm trong chăn lướt điện thoại rồi cười

Dùng meme này khi bạn bè đăng thứ gì đó hay ho. Một cảm giác thật thư thái làm sao.

#Meme hài