Người đàn ông rửa hai mắt dưới vòi nước

Cập nhật 1 tháng trước

Người đàn ông rửa hai mắt dưới vòi nước

Nước sạch sẽ làm trôi sạch mọi thứ nhơ bẩn vừa nhìn thấy.

#Meme rửa mắt